I started maker activities at the age of 10 during elementary school 4 (in 1981). I produced my first original design electric model plane in middle school 1 (in 1982). During my high school 3 education (in 1989), I produced original and flying glider type model aircraft using cardboard. Maker faaliyetlerine 10 yaşında ilkokul 4 esnasında (1981 yılında) başladım. İlk orijinal tasarım elektrikli model uçağımı ortaokul 1'de ürettim (1982 yılında). Lise 3 eğitimi süresince (1989 yılında) karton kullanarak orijinal ve uçabilen planör tipi model uçak çeşitlerini ürettim.