TÜRKİYE'DE İLK: 212 ADET ÖZGÜN MAKER MÜFREDATI. MATEMATİK VE FEN TEORİ BİLGİLERİNİ UYGULAYARAK FAYDALI ÜRÜN ÜRETMEK İÇİN MAKER SANATI EĞİTİM MÜFREDATI.

Bu kitapta bulunan tüm projeler, ürünler ve müfredat içeriği özgün olarak Behzad Sanati tarafından hazırlanmaktadır. Bu kitapta, Anaokulu: 48 müfredat, İlkokul: 48 müfredat, Ortaokul: 48 müfredat, Lise: 52 müfredat, Üniversite: 16 müfredat ile toplam 212 benzersiz müfredat ve üretim tekniği yer almaktadır. Günümüzde teknolojinin hızla ilerlemesiyle gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşması için kendi üretim teknolojilerini daha çok hızla geliştirmeleri gerekmektedir. Bu işin gerçekleşebilmesi için öğretmenler ve öğrencilerin eğitilmesi çok önemlidir. Eğitimin teori ve uygulama ile birlikte verilmesi ve özellikle icra edilmesi çok elzemdir. Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat ve Matematik konularının özgün bir mekanizmanın üretiminde nasıl kullanıldığını anlatabilmemiz ve uygulayabilmemiz gerekmektedir. Disiplinler arasındaki geçişlerin nasıl yapıldığını teori ve uygulamalı olarak icra etmemiz gerekmektedir. Bu şekilde eğitilen öğrenciler hayatta karşılaşacakları herhangi bir problemin çözümünün analizini yapabileceklerdir, icat ve keşiflere hazır durumda olacaklardır. Eğitim paradigması değişecek ve yeni bir paradigma oluşacaktır. Oluşan bu yeni paradigmada gelişmekte olan ülkelerin üretim dinamizmi hızlanacaktır. Paradigmanın değişimi için eğitim sisteminin üretime dayalı olması gerekir. Bu çerçevede yarım asra yakın gözlemlediğim ve çalıştığım teknik meselelerin derlemesini eğitim müfredatına uygun şekilde MAKER SANATI MÜFREDATI olarak hazırlamaktayım. Bu müfredat kitabında özgün model uçak, model roket, model gemi, model araba, model denizaltı, model yenilenebilir enerji sistemlerinin “Zincir Projeler” olarak anaokulu seviyesinden üniversite seviyesine kadar sunulan teori eğitimin uygulama teknikleri ile birleştirilmesi ve icra edilmesi anlatılmaktadır. Bu önemli çalışmada bana destek veren ailemin tüm fertlerinden, değerli büyüklerimden, öğrencilerimden ve onların velilerinden teşekkür ediyorum. All the projects, products, and curriculum content in this book are prepared by Behzad SANATI. In this book, there are Kindergarten: 48 curricula, Primary school: 48 curricula, Secondary school: 48 curricula, High school: 52 curricula, University: 16 curriculum, and 212 unique curricula and production techniques. With the rapid advancement of technology today, developing countries need to develop their own production technologies more rapidly in order to reach the level of developed countries. It is very important to train teachers and students for this job manner to be realized. It is very important to give education together with theory and practice and to perform it especially. We need to be able to explain and apply how Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics are used in the production of an original mechanism. We need to practice how the transitions between disciplines are made in theory and practice. Students trained in this way will be able to analyze the solution of any problem they will encounter in life and will be ready for inventions and discoveries. The education paradigm will change and a new paradigm will be created. In this new paradigm, the dynamism of the developing countries will accelerate. To change the paradigm, the education system must be based on production. In this context, I am preparing the compilation of technical issues that I have observed and worked for nearly half a century in accordance with the curriculum of the MAKER SANATI CURRICULUM. This curriculum describes how to combine and implement the original model aircraft, model rocket, model ship, model car, model submarine, model renewable energy systems as "Chain Projects" with the application techniques of theory education from kindergarten to university level. I thank all members of my family, my elders, my students and their parents who supported me in this important study.